Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.