Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Kramsk w roku 2016

Zaproszenie do udziału w pracach  komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Kramsk w roku 2016.