Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kramsk

Karol Dolański

tel. 632470004 wew. 234

e-mail: informatyk@kramsk.pl