Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

DZ. URZ. WOJ. 2019.578

 

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3