Uchwała nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z 28 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

DZ. URZ. WOJ. 2017.216

 

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3