Uchwała nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

DZ. URZ. WOJ. 2018.433

 

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3