Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

logo ePUAP

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.
Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kramsk: ePUAP.gov.pl » Strona główna » Lista spraw » Inne klasyfikacje »  Klasyfikacja terytorialna »  WOJ. WIELKOPOLSKIE »  Powiat koniński »  Kramsk (gmina wiejska)>Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30) do Sekretariatu Urzędu na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.