Dane adresowe i kontakt

Urząd Gminy Kramsk

Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel. 63 247 00 04
fax 63 247 03 11
 
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 11:30
 
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
 
W sprawie skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Kramsk w poniedziałki od 10.00 do 16.30. 
 
adres skrytki ePUAP:  /4r8e7lff2t/skrytka
Identyfikator podziału terytorialnego 3010052

Telefony kontaktowe

 • Urząd Stanu Cywilnego: 63 247 00 04 wew. 222, 63 246 81 47
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste: 63 247 00 04 wew. 213
 • Pełnomocnik ds. informacji niejawnych: 63 247 00 04 wew. 238
 
Referat organizacyjny
 • Sekretariat: 63 247 00 04, wew. 214, 215
 • Biuro obsługi interesanta: 63 247 00 04 wew. 216
 • Kadry i obsługa Rady Gminy: 63 247 00 04 wew. 213
 
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i rozwoju
 • Działalność gospodarcza i ochrona ppoż: 63 247 00 04 wew. 228
 • Gospodarka nieruchomościami: 63 247 00 04 wew. 223
 • Zagospodarowanie przestrzenne: 63 247 00 04 wew. 223
 • Infrastruktura i warunki zabudowy: 63 247 00 04 wew. 220
 • Ochrona środowiska, rolnictwo, odpady: 63 247 00 04 wew. 228
 • Gospodarka komunalna: 63 247 00 04 wew. 225, 665 061 511
 • Zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne, Program "Czyste Powietrze": 63 247 00 04 wew. 225
 
Referat świadczeń rodzinnych
 • Świadczenia rodzinne (nazwiska A-K): 63 247 00 04 wew. 230, 63 246 29 01
 • Świadczenia rodzinne (nazwiska L-Ż): 63 247 00 04 wew. 211, 63 246 29 01
 • Świadczenia wychowawcze 500+: 63 247 00 04 wew. 224
 
Referat oświaty, kultury i sportu
 • Księgowość: 63 247 00 04 wew. 218
 • Świadczenia socjalne: 63 247 00 04 wew. 218
 • Pozostałe sprawy: 63 247 00 04 wew. 218
 
Referat finansów, podatków i opłat lokalnych
 • Kasa: 63 247 00 04 wew. 231
 • Podatki, zwrot podatku akcyzowego: 63 247 00 04 wew. 232
 • Księgowość budżetowa: 63 247 00 04 wew. 233
 • Księgowość podatkowa: 63 247 00 04 wew. 212
 • Opłaty za gospodarkę odpadami, płace: 63 247 00 04 wew. 237

 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk: 63 246 21 39