Jesteś tutaj:   

2019

Wyniki konsultacji w sołectwie Kramsk- Łazy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

Wyniki konsultacji w sołectwie Kramsk- Łazy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Barce i Kramsk- Łazy w sprawie zmiany rodzaju mi

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Barce i Kramsk- Łazy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2019.

Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2019.

Formularz zgłoszenia propozycji zmian do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kramsk na rok 2019”.