Obwieszczenie o wydaniu Decyzji przez RZGW w Poznaniu w sprawie odmowy cofniecia pozwolenia wodnoprawnego dla PAK KWB Konin S. A.

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji przez RZGW w Poznaniu w sprawie odmowy cofniecia pozwolenia wodnoprawnego dla PAK KWB  Konin S. A.