Obwieszczenie Wójta Gminy Kramsk o konsultacjach społecznych do projektu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kramsk o konsultacjach społecznych do projektu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.