Jesteś tutaj:   

Organizacje pozarządowe

 

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Program Współpracy Gminy Kramsk z org. pozarz. oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zarządzenie nr 114/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Program Współpracy Gminy Kramsk z org. pozarz. oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRAMSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2019.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRAMSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2019.

Zarządzenie nr 203 /2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Stanowisko w sprawie opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Kramsk w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy

Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Kramsk w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Formularz  konsultacji  społecznych.

Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Program współpracy gminy kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Program współpracy gminy kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Formularz konsultacji społecznych

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi.

Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających z siedzibę na terenie gminy Kramsk.

Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających z siedzibę na terenie gminy Kramsk.

Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Kramsk w roku 2016

Zaproszenie do udziału w pracach  komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Kramsk w roku 2016.

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.

Załącznik do Zarządzenia.

Wzór umowy.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2016.

Projekt Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi

Projekt Programu Współpracy Gminy Kramsk z  organizacjami pozarządowym

Program współpracy z organizacjami w roku 2016

Uchwała

Zarządzenie

Formularz - konsultacje