Finanse publiczne, budżet

piechockaInformacja z wykonania budżetu Gminy Kramsk za I kwartał 2006 roku

dżet na rok 2006 - wydatki, Dochody , załącznikiBu