Nazwa, dane adresowe

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

MAREK LIDŹBIŃSKI

Dane adresowe Rady Gminy Kramsk

Rada Gminy Kramsk
ul. Chopina 12
62-511 KRAMSK
Przewodniczący - Marek Lidźbiński
tel.        063 247 00 04
tel/fax  063 247 03 11