Jesteś tutaj:   

2002

Informacja techniczna

Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr II/4/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/5/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr III/9/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III/10/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/11/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego oraz zarządzenia poboru podatku leś

Uchwała Nr III/12/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10.12.2002 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru pod. rol. w drodze in

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

Uchwała Nr IV/17/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”

Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30.12.2002 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10.12.2002 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej,

Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploata