Jesteś tutaj:   

2006

Uchwała Nr IV/21/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gm

Uchwała Nr IV/21/06

Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała nr IV/17/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Kramsk miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała nr IV/17/06

Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.

Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności pracodawcy wobec Wójta Gminy

Uchwała Nr IV/16/06

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zobowiązania inwest

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk

Uchwała Nr III/13/06

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia

Uchwała Nr III/12/06

Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szc

Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III/11/06

Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wy

Uchwała Nr III/10/06

Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007, określenia inkasentów

Uchwała Nr III/9/06

Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”

Uchwała Nr III/7/06

Uchwała Nr VI/26/07- w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku

Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 04.12. 06 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 27.11.06 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Kramsk z 27.11.06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 27.11.06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Kramsk z 27.11.06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 27.11.06 w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

Uchwała Nr XXXIV/189/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 lutego 2006 rokuw sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk

 
Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)