Jesteś tutaj:   

2008

Uchwała Nr XXIX/128/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

Uchwała Nr XXIX/128/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.

Uchwała Nr XXIX/127/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIX/127/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 127

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXVIII/125/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVIII/125/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 125

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 122

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia.

Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia.

Uchwała Nr XXIII/96/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIII/96/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 96

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscow

Uchwała Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk etap IV część 3” ( ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza)

Uchwała Nr XXIII/93/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 200

Uchwała Nr XXIII/93/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2011.

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Uchwała Nr XXVI/112 /08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała  Nr   XXVI/112 /08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24  października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr XXVI/111/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr  XXVI/111/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października  2008  roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA Nr XXV/102/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008-2018.

UCHWAŁA Nr XXV/102/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008-2018.

UCHWAŁA Nr XXV/101/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Grąblin, gmina Kramsk, działki nr 6

UCHWAŁA Nr XXV/101/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Grąblin, gmina Kramsk, działki nr 607 i część  5236 (dawny nr 236L).

Uchwała Nr XXIX/126/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwes

Uchwała Nr XXIX/126/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Aktualne druki podatkowe na rok 2009.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Uchwała Nr XXVII/117/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXVII/117/08

Uchwała Nr XXVII/116/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVII/116/08

Uchwała Nr XXVII/115/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, wprowadzenia zwolnień, wyznacze

Uchwała Nr XXVII/115/08

Uchwała Nr XXVII/114/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2009.

Uchwała Nr XXVII/114/08

Uchwała Nr XIX/85/08 Rady Gminy Kramsk Rady Gminy Kramsk w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku.

Uchwała Nr XIX/85/08

Uchwała Nr XXI/88/08 Rady Gminy Kramsk dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXI/88/08

Uchwała Nr XXII/89/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 maja 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała  Nr XXII/89/08

Uchwała Nr XXIII/91/08 Rady Gminy w Kramsku z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Anielew i Grąbl

Uchwała Nr XXIII/91/08

Uchwała Nr XXIII/95/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXIII/95/08

Uchwała Nr XXIV/97/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Helenów

Uchwała Nr XXIV/97/08

Uchwała Nr XXV/106/08

Uchwała Nr XXV/107/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu w budowie kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w miejsc

Uchwała Nr XXV/107/08

Uchwała Nr XXVIII/124/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Uchwała Nr XXVIII/124/08

Uchwała Nr XXVIII/123/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Uchwała Nr XXVIII/123/08

Uchwała Nr XXVII/121/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia we

Uchwała Nr XXVII/121/08

Uchwała Nr XXVII/119/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za waru

Uchwała Nr XXVII/119/08

Uchwała Nr XXVII/118/ 08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działania

Uchwała Nr XXVII/118/ 08

Uchwała Nr XXVI/110/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XXVI/110/08

Uchwała Nr XXVI/109/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XXVI/109/08

UCHWAŁA Nr XXVI/108/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w I kategorii zaszeregowania, dla pracowników zatrudniony

UCHWAŁA Nr XXVI/108/08

Uchwała Nr XXVI/113/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXVI/113/08

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 2 - Dotacje

Uchwała Nr XXV/105/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXV/105/08

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 2 - Przychody i rozchody

Załącznik Nr 3 - Dotacje

Uchwała Nr XXV/104/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2008-2009

Uchwała Nr XXV/104/08

Uchwała Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXV/103/08

Uchwała Nr XXIV/100/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/99/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 rokuw sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2008-2009 - Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej na

Uchwała Nr XXIV/98/08 Rady Gminy Kramsk w sprawie zobowiązania na lata 2008-2009Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grąblin - Anielew” w łącznej

Uchwała Nr XXIII/92/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 rokuw sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanaliza

Uchwała Nr XXIII/90/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 rokuw sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

Uchwała Nr XXI/87/08Rady Gminy Kramsk z dnia 25 kwietnia 2008 rokuw sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnaz

Uchwała Nr XXI/87/08 RG Kramsk

Uchwała Nr XIX/86/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2008 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku i nadania Statutu.

Uchwała Nr XVIII/83/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pr

Uchwała Nr XVIII/82/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 rokuw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012.