Jesteś tutaj:   

2009

UCHWAŁA Nr XL/180/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla miejscowości Anielew i Grąblin.

UCHWAŁA Nr XL/180/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla miejscowości Anielew i Grąblin.

Uchwała Nr XLI/195/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XLI/195/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/195/09

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XLI/194/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie i

Uchwała Nr XLI/194/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2013.

Uchwała Nr XLI/193/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwesty

Uchwała Nr XLI/193/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLI/192/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLI/192/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLI/202/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XLI/202/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/202/09

Uchwała Nr XLI/203/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/203/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/201/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XLI/201/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XLI/200/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk- Pole.

Uchwała Nr XLI/200/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk- Pole.

Uchwała Nr XLI/199/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XLI/199/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XLI/198/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy na 2010 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność p

Uchwała Nr XLI/198/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy na 2010 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XLI/196/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/196/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Aktualne druki podatkowe na rok 2010.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XL/191/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XL/191/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XL/184/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr XL/184/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr XL/183/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2010, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XL/183/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie  opłaty  targowej  na  rok  2010, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załącznik do Uchwały Nr 183

Uchwała Nr XL/182/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

Uchwała Nr XL/182/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych na rok 2010.

Uchwała Nr XL/181/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XL/181/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała XL/179/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Uchwała XL/179/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Uchwała Nr XL/190/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XL/190/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Zał. Nr 1 - Wykaz zadań majątkowych na rok 2009

Zał. Nr 2 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zał. Nr 3 - Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.

Zał. Nr 4 - PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zał. Nr 5 - Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XL/189/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2010.

Uchwała Nr XL/189/09 Rady Gminy Kramsk  z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2010.

Uchwała Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i

Uchwała Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach

Uchwała Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk  z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2013.

Uchwała Nr XL/186/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Szkoły Podstawowej z aulą i salą gimnastyczną w Woli

Uchwała Nr XL/186/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Szkoły Podstawowej z aulą i salą gimnastyczną w Woli Podłężnej na lata 2009 - 2010

Uchwała Nr XL/185/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XL/185/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała Nr XXXIX/174/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXIX/174/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXIX/178/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXIX/178/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA Nr XXXIX/177/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określen

UCHWAŁA Nr XXXIX/177/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Kopia mapy ewidencyjnej.

Uchwała Nr XXXIX/173/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XXXIX/173/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XXXII/138/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2011.

Uchwała Nr XXXII/138/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2011.

Uchwała Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XXXVIII/172/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/172/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Uchwała Nr XXXVIII/171/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XXXVIII/171/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXVIII/168/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozw

Uchwała Nr XXXVIII/168/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005-2017 oraz Wieloletniego Planu Finansowego

Uchwała Nr XXXVIII/167/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszk

Uchwała Nr XXXVIII/167/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kramsk.

UCHWAŁA Nr XXX/129/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działającego, jako Lokalna Grupa Działania

UCHWAŁA Nr XXX/129/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działającego, jako Lokalna Grupa Działania.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/166/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uch

UCHWAŁA Nr XXXVIII/166/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr XXV/129/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005r.,

Uchwała Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXXVIII/164 / 09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXXVIII/164 / 09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Gminę do prowadzenia przez Stowarzyszenie „Szkoła

UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Gminę do prowadzenia przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.

Uchwała Nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły P

Uchwała Nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.

Uchwała Nr XXXVII/161/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej In

Uchwała Nr XXXVII/161/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.

Uchwała Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.

Uchwała Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.

Uchwała Nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Uchwała Nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach

Uchwała Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimn

Uchwała Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie  obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów

Uchwała Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2009-2012.”

Uchwała Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2009-2012.”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 156

Uchwała Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwał

Uchwała Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr VII/34/2003 Rady Gminy Kramsk

Uchwała Nr XXXVII/154/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/154/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXVI/147/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVI/147/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXVI/146/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXVI/146/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXV/145/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXV/145/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXV/143/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXV/143/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grąblinie.

Uchwała Nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grąblinie.

Uchwała Nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

UCHWAŁA Nr XXXVI/151/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra

UCHWAŁA Nr XXXVI/151/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXVI/149/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych w miejscowości Święte 11, 62-511 Kram

Uchwała Nr XXXVI/149/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych w miejscowości Święte 11, 62-511 Kramsk.

Uchwała Nr XXXVI/148/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXXVI/148/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIII/139/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIII/139/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Uchwała Nr XXXV/142/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa chodnika w miejscow

Uchwała Nr XXXV/142/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa chodnika w miejscowości Kramsk ul. Chopina i ul. Kościelna”.

Uchwała Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXXIV/140/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIV/140/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXI/136/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących.

Uchwała Nr XXXI/136/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/134/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXI/134/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/133/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr XXXI/133/09

Uchwała Nr XXXI/132/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów.

Uchwała Nr XXXI/132/09

Uchwała Nr XXX/131/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność po

Uchwała Nr XXX/131/09

Uchwała Nr XXX/130/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kramsk ora

Uchwała Nr XXX/130/09