2010 VI kadencja

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność p

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kramsk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Kramsk miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Kramsk miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

UCHWAŁA Nr I/3/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr I/3/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.