Jesteś tutaj:   

2010

UCHWAŁA Nr L/242/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii

UCHWAŁA Nr L/242/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008 – 2018.

Uchwała Nr XLV/220/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odp

Uchwała Nr XLV/220/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr LIII/249/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Uchwała Nr LIII/249/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Uchwała Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzazadnienie do Uchwały.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XLVII/229/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.

Uchwała Nr XLVII/229/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.

Uchwała Nr XLIII/215/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIII/215/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIII/214/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIII/214/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIII/213/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIII/213/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIII/212/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIII/212/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr LIII/250/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr LIII/250/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr LIII/251/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr LIII/251/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Uchwała Nr LIV/261/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/137/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kram

Uchwała Nr LIV/261/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/137/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr LIV/260/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/209/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości W

Uchwała Nr LIV/260/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/209/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.

Uchwała Nr LIII/259/2010 Rady Gminy w Kramsku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w

Uchwała Nr LIII/259/2010 Rady Gminy w Kramsku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr LIII/257/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warun

Uchwała Nr LIII/257/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania  dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr LIII/256/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr LIII/256/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr LIII/255/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr LIII/255/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Aktualne druki podatkowe na rok 2011.

Aktualne druki podatkowe na rok 2011.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 

UCHWAŁA NR LIII/258/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011.

UCHWAŁA NR LIII/258/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011.

UCHWAŁA NR LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie  opłaty  targowej  na  rok  2011, określenia  inkasentów  i  wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR LIII/253/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

UCHWAŁA NR LIII/253/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r. w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych na rok 2011.

UCHWAŁA NR LIII/252/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz wprowadzenia zwolnień.

UCHWAŁA NR LIII/252/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz wprowadzenia zwolnień.

UCHWAŁA NR LII/248/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

UCHWAŁA NR LII/248/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2010 roku  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała Nr LII/247/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w Koninie.

Uchwała Nr LII/247/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w Koninie.

Uchwała Nr L/241/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki p

 Uchwała Nr L/241/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr LII/246/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21września 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.

Uchwała Nr LII/246/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21września 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.

Uchwała Nr LII/245/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kramsk.

Uchwała Nr LII/245/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kramsk.

Uchwała Nr LII/244/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr LII/244/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

 

Uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 wrzesień 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zw

Uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 wrzesień 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr L/240/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 sierpnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr L/240/10 Rady Gminy Kramsk z dnia  3 sierpnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Uchwała nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kramsk.

Uchwała  nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kramsk.

Uchwała Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

UCHWAŁA Nr XLIX/233/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Technikum w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIX/233/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Technikum w Kramsku.

Uchwała Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zw

Uchwała Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLIX/236/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLIX/236/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLIX/235/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIX/235/10 Rady Gminy Kramsk  z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIX/234/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIX/234/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Uchwała Nr XLVIII/232/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XLVIII/232/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XLVII/231/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XLVII/231/2010 Rady Gminy Kramsk  z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

UCHWAŁA Nr XLVII/228/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Gimnazjum Publicznym w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLVII/228/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Gimnazjum Publicznym w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLVII/227/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA Nr XLVII/227/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLVI/226/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVI/226/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLVI/224/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLVI/224/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLV/222/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLV/222/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLV/221/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Uchwała Nr XLV/221/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Uchwała Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

UCHWAŁA Nr XLIV/218/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Licealnego w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIV/218/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Licealnego w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIV/217/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Powiatem Konińskim dotyczącego założenia Technikum w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIV/217/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Powiatem Konińskim dotyczącego założenia Technikum w Kramsku.

Uchwała Nr XLIV/216/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kramsku.

Uchwała Nr XLIV/216/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kramsku.

Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010r

Plan wydatków budżetu gminy na 2010r

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/210/10

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

Uchwała Nr XLIII/209/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.

Uchwała Nr XLIII/209/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.

Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLIII/208/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr XLIII/208/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr XLIII/206/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 29 stycznia 2010 roku.

Uchwała Nr XLIII/206/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 29 stycznia 2010 roku.

Uchwała Nr XLII/205/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XLII/205/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr XLII/204/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr XLII/204/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy.