UCHWAŁA Nr L/242/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii

UCHWAŁA Nr L/242/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008 – 2018.