Uchwała Nr LII/246/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21września 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.

Uchwała Nr LII/246/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21września 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.