UCHWAŁA NR LII/248/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

UCHWAŁA NR LII/248/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2010 roku  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.