Uchwała Nr LIII/249/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Uchwała Nr LIII/249/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.