Uchwała Nr LIII/251/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr LIII/251/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4