UCHWAŁA NR LIII/252/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz wprowadzenia zwolnień.

UCHWAŁA NR LIII/252/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz wprowadzenia zwolnień.