UCHWAŁA NR LIII/253/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

UCHWAŁA NR LIII/253/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r. w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych na rok 2011.