UCHWAŁA NR LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie  opłaty  targowej  na  rok  2011, określenia  inkasentów  i  wysokości wynagrodzenia za inkaso.