Uchwała Nr LIII/256/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Uchwała Nr LIII/256/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.