Uchwała Nr LIV/261/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/137/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kram

Uchwała Nr LIV/261/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/137/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.