Uchwała Nr XLIII/206/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 29 stycznia 2010 roku.

Uchwała Nr XLIII/206/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 29 stycznia 2010 roku.