Uchwała Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.