UCHWAŁA Nr XLIII/208/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr XLIII/208/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.