Uchwała Nr XLIII/209/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.

Uchwała Nr XLIII/209/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.

Załącznik nr 1