Uchwała Nr XLIII/213/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIII/213/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.