Uchwała Nr XLIV/216/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kramsku.

Uchwała Nr XLIV/216/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kramsku.