UCHWAŁA Nr XLIV/218/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Licealnego w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLIV/218/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Licealnego w Kramsku.