Uchwała Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.