Uchwała Nr XLIX/234/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIX/234/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5