Uchwała Nr XLIX/235/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.

Uchwała Nr XLIX/235/10 Rady Gminy Kramsk  z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.