Uchwała Nr XLIX/236/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XLIX/236/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.