Uchwała Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.