Uchwała nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kramsk.

Uchwała  nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kramsk.