Uchwała Nr XLV/220/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odp

Uchwała Nr XLV/220/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.