Uchwała Nr XLV/221/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Uchwała Nr XLV/221/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.