Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4