Uchwała Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.