UCHWAŁA Nr XLVII/228/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Gimnazjum Publicznym w Kramsku.

UCHWAŁA Nr XLVII/228/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Gimnazjum Publicznym w Kramsku.