Uchwała Nr XLVII/229/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.

Uchwała Nr XLVII/229/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.