Uchwała Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzazadnienie do Uchwały.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3